ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά για τη δωρεά, εις μνήμην της Ριρίκας Βιολάκη, δύο (2) φορητών συσκευών ηλεκτροθεραπείας και δύο (2) τροχήλατων σκαμπό, συνολικής αξίας 1.263,10 €,για τις ανάγκες του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης  του Νοσοκομείου.                                   ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ»

ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗDownload espd-request-v2-16.pdf-ΨΗΦ.-ΥΠΟΓΕΓΡ.Download 231396Download espd-request-v2Download ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗDownload...
Περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με Aρ. ΕΣΗΔΗΣ 194627,  τμήμα 10 :  «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με Aρ. ΕΣΗΔΗΣ 194627,  τμήμα 10 :  «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» CPV 33111800-9, Aρ. ΕΣΗΔΗΣ 194627   του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεxνολογικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 581.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Υποέργο 2 : «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και χειρουργείων» της πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνο...
Περισσότερα

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων για την διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και χειρουργείων»

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων για την διακήρυξη, με αριθμό πρωτ. 9538/05.07.2023, ΑΔΑ:6ΙΑΧ46907Λ-ΡΣ3 & ΑΔΑΜ: 23PROC013017072), Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων(Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεxνολογικού εξοπλισμού,συνολικού προϋπολογισμού 581.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Υποέργο 2 : «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και χειρουργείων» διαβιβαστικο-διευκρινησησ-διαγωνισμου-υποεργο-2Download...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΒΕΛΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ(ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ) & Β) ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ :197178

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΒΕΛΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ(ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ) & Β) ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ (CPV 33141326-1), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 88.625,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α...
Περισσότερα
1 2 3 121