Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Σκιαγραφικών Ουσιών (Αναλυτές Αερίων Αίματος).

espd-request-v2 (11)Download ΨΗΦ.-Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης-ΕΕΕΣ-_-Τυποποιημένο-Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης-ΤΕΥΔDownload ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-_-ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΟΥΣΙΩΝDownload ΚΗΜΔΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΠΤ.-ΔΙΑΚΗΡ_ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-_-ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΟΥΣΙΩΝDownload...
Περισσότερα

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια  “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ-ΚΗΜΔΗΣDownload ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ-ΚΗΜΔΗΣDownload espd-request-v2-1.pdf-ψηφιακάDownload 231275Download...
Περισσότερα