Από τη σελίδα αυτή, μπορείτε να δείτε τις βεβαιώσεις μισθοδοσίας σας.

Η υπηρεσία προβολής βεβαιώσεων μισθοδοσίας, για λόγους ασφαλείας, είναι διαθέσιμη μόνο εντός του νοσοκομείου και για εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Η πληροφόρηση μισθοδοτούμενων είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα για ενημέρωσή σας και δεν υποκαθιστά βεβαίωση αποδοχών, την οποία λαμβάνετε από το γραφείο μισθοδοσίας. Για τυχόν διευκρινίσεις απευθυνθείτε γραφείο μισθοδοσίας.

Για να δείτε την μισθοδοσία σας, αν είστε εντός του νοσοκομείου, πατήστε Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή, απαιτείται να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

    Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Πληροφορικής ΠΑΓΝΗ για την υλοποιήση της εφαρμογής.

    Εναλλακτικά μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Ενιαία Αρχή Πληρωμής΅με χρήση κωδικών taxisnet και επιλέγοντας “Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων “. Για να ανακατευθυνθείτε στην σελίδα της ΕΑΠ πατήστε ΕΑΠ.