Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ.πρωτ. 3048/10-3-2021 Απόφαση του Διοικητή (ΑΔΑ:6ΛΩΕ46907Λ-8ΗΖ) εγκρίθηκε το Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και τους φορείς του, σύμφωνα με την ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία, το οποίο σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Συνοπτικά σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου και των φορέων του.

Δείτε το πρότυπο σχέδιο αποτροπής καπνίσματος.Protypo_no_smoke

Τηλεφωνικός Αριθμός Καταγγελιών 1142

Για έντυπα από το υπουργίο υγείας πατήστε εδώ.