ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ :

 Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας –Εργαστηριακής Ιατρικής , στον βαθμό του Επιμελητή Β΄για το Αιματολογικό-Αιμοδοσία ( Τμήμα Αιμοδοσίας ). Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝ...
Περισσότερα

“ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”

“Αναρτούμε στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, σήμερα ημέρα Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 τον  αυτοματοποιημένο πίνακα επιλογής των υποψηφίων με τη μοριοδότηση της συνέντευξης, την τελική Μοριοδότηση και την τελική Βαθμολογία/σειρά κατάταξης, για τη θέση  ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής, στον βαθμό του  Επιμελητή Α΄  για το  Γ.Ν. Ρεθύμνου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την  αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/8-3-2023 Απόφαση του Υ...
Περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

“Αναρτούμε στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 τον  αυτοματοποιημένο πίνακα επιλογής των υποψηφίων με τη μοριοδότηση της συνέντευξης, την τελική Μοριοδότηση και την τελική Βαθμολογία/σειρά κατάταξης, για τη θέση  ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Αναισθησιολογίας, στον βαθμό του  Διευθυντή για το Αναισθησιολογικό Τμήμα, του Γ.Ν. Ρεθύμνου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την  αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ...
Περισσότερα