Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2022 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

Επισυνάπτωνται τα αποτελέσματα και τα πρακτικά που αφορούν την ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». 1ο-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΨΥ-ΣΟΧ1-2022-ΧΩΡΙΣ-ONOMATA.pdfDownload ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΣΤΗΝ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΤΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΤΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΙ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΤΗΣ-ΣΟΧ-1.2022.pdfDownload 6ΡΧΘ46907Λ-201Download 2ο-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΨΥ-ΣΟΧ1-2022.pdfDownl...
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΧΡΟΝΟΥΣτο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» 9ΒΕΔ46907Λ-1Ν2-1Download Ψ7ΕΛ46907Λ-Μ29Download ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕDownload ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-1-ΜΕ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΚΔΟΣΗΣ-10-06-2021Download ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α2-ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΜΕ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΚΔΟΣΗΣ-14-01-2022Download...
Περισσότερα

Πίνακες κατάταξης των υποψηφιών και απορριπτέων υποψηφιών ΣΟΧ 1/2021

Επίσυνάπτονται οι πίνακες κατάτασης των υποψηφίων και απορριπτέων υποψηφιών που αφορούν την ΣΟΧ 1/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΣΤΗΝ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΤΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΤΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΙ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΤΗΣ-ΣΟΧ-1.2021.pdfDownload Πρακτικό-επιλογής-προσωπικου-ΣΟΧ1-2021Download ΡΜΦ646907Λ-8Ρ0Download Ω3ΙΤ46907Λ-Σ7ΡDownload ΩΤ1Α46907Λ-ΝΤΓDownload 6Ο7Ε46907Λ-5ΕΖDownload...
Περισσότερα

Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ με τίτλο: « Δράση 9.iv.6: Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφερεια Κρήτης» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Ανάπτυξη Υπηρεσιών ολοκλ...
Περισσότερα