ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 τον  αυτοματοποιημένο πίνακα επιλογής των υποψηφίων με τη μοριοδότηση της συνέντευξης, την τελική Μοριοδότηση και την τελική Βαθμολογία/σειρά κατάταξης, για τη θέση  ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Αναισθησιολογίας, στον βαθμό του  Διευθυντή για το Αναισθησιολογικό Τμήμα, του Γ.Ν. Ρεθύμνου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την  αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/8-3-2023 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content