Επισυνάπτονται οδηγίες για του την εγγραφή των ιατρών σε ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ και επαναφορά κωδικών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση