Πρωί Απόγευμα
Καθημερινές 13:00 – 15:00 19:00 – 21:00 Παθολογική
13:00 – 15:00 19:00 – 21:00 Χειρουργική
13:00 – 15:00 19:00 – 21:00 Μαιευτική
13:00 – 15:00 19:00 – 21:00 Παιδιατρική
19:00 – 21:00 Ψυχιατρική
14:00 – 14:30 19:00 – 19:30 ΜΕΘ

 

Πρωί Απόγευμα
Αργίες 11:00 – 13:00 17:00 – 20:00 Παθολογική
Σαββατοκύριακα 11:00 – 13:00 17:00 – 20:00 Χειρουργική
11:00 – 13:00 17:00 – 20:00 Μαιευτική
11:00 – 13:00 17:00 – 20:00 Παιδιατρική
11:00 – 13:00 17:00 – 20:00 Ψυχιατρική
14:00 – 14:30 19:00 – 19:30 ΜΕΘ