Η Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων – ΔΙΑΔΟΣΙΣ δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό των νοσοκομείων να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Η Υπηρεσία εντοπίζει και αποστέλλει το υλικό ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω ενός Λογισμικού Διαδανεισμού και Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων που διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) που το διέπουν (όπως προβλέπεται στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τους εκδότες/παρόχους του υλικού).

Για την εγγραφή σας απαίτείται:

  1. Nα κάνετε εγγραφή πατώντας εγγραφή.
  2. Να γίνει ενεργοποιήση του λογαρισμού σας από το τμήμα πληροφορικής
  3. Να ολοκληρώσετε την διαδικασία ακολουθώντας τις οδηγίες από το email που παραλάβατε.

Για την είσοδο στο συστημα μπαίνετε μέσα από το σύστημα ΔΙΑΔΟΣΙΣ.