Τελικών τεχνικών προδιαγραφών μηχανημάτων Α’ υποέργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ

Επισυνάπτονται οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές μηχανημάτων Α' υποέργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ. Προδιαγραφές-Τελικές-Α-Υποέργου-Προμήθεια-Ιατροτεχνολογικού-Εξοπλισμο...Download...
Περισσότερα