Γνωστοποίηση κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Γνωστοποίηση κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Πληροφορίες: ΥποΔ/νση Τεχνικού – τηλ: 2831087230 Μαραγκάκης Μιχαήλ – τηλ. 2831087230, email: texniki@rethymnohospital.gr

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content