Τελικών τεχνικών προδιαγραφών μηχανημάτων Α’ υποέργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ

Επισυνάπτονται οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές μηχανημάτων Α’ υποέργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content