Τελικών τεχνικών προδιαγραφών μηχανημάτων Α’ υποέργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ

11 Sep 2021 ΕΡΓΑ

Επισυνάπτονται οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές μηχανημάτων Α’ υποέργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content