Επίσκεψη νέου Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 ο νέος Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος,  στο πλαίσιο των επισκέψεων στα Νοσοκομεία της Κρήτης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Διοικητή του Γ.Ν. Ρεθύμνου κ. Μαρκάκη Ελευθέριο, ο οποίος τον ενημέρωσε πλήρως για τα τρέχοντα ζητήματα και τα θέματα λειτουργίας του Νοσοκομείου και των δομών. Στη συνέχεια συναντήθηκε με Προϊσταμένους  Διευθύνσεων & Τμημάτων, καθώς κ...
Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Σκιαγραφικών Ουσιών (Αναλυτές Αερίων Αίματος).

espd-request-v2 (11)Download ΨΗΦ.-Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης-ΕΕΕΣ-_-Τυποποιημένο-Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης-ΤΕΥΔDownload ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-_-ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΟΥΣΙΩΝDownload ΚΗΜΔΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΠΤ.-ΔΙΑΚΗΡ_ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-_-ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΟΥΣΙΩΝDownload...
Περισσότερα

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια  “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ-ΚΗΜΔΗΣDownload ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ-ΚΗΜΔΗΣDownload espd-request-v2-1.pdf-ψηφιακάDownload 231275Download...
Περισσότερα
1 2 3 8