ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ “ΑΜΑΛΘΕΙΑ”

Πρόσκληση για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη δομή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" ΚΗΜΔΗΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΞΕΝΩΝΑΣ-ΑΜΑΛΘΕΙΑDownload...
Περισσότερα

Διευκρίνηση διαγωνισμού Οφθαλμολογικού Τμήματος

Διευκρίνηση για  τον Δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια & εγκατάσταση  μιας συσκευής Green Laser  αμφιβληστροειδούς Laser  γλαυκώματος(STL) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού τμήματος του νοσοκομείου. ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-GREEN-LASER-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡ.-LASAR-ΓΛΑΥΚΩΜΑDownload...
Περισσότερα

Πρόσκληση για τις υπηρεσίες νερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για τις υπηρεσίες ανάλυσης νερού 3Δ.-ΚΗΜΔΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΝΕΡΟΥ-1650Download...
Περισσότερα