Δημόσιος Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

Επισυνάπτονται τα αρχεία που αφορούν τον Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό  κάτω των ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» - CPV 33157200-7. ΚΗΜΔΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΥDownload ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΥDownload ΨΗΦ.ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟespd-request-v2-7Download 231294Download espd-request-v2 (6)Download...
Περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η  Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά τον κ. Θεόδωρο  Βαρδάκη και την κα Ευαγγελία Βαρδάκη - Παναρετάκη, που εις μνήμη Ηλία, Μαρίας & Αρετής Βαρδάκη, Μιχάλη & Πάτρας Παναρετάκη και αντί πολυετούς μνημοσύνου, κατέθεσαν το ποσό των 250,00 €  στο λογαριασμό του Νοσοκομείου.    Η Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας  του Νοσοκομείου Γιαννούση Ελισάβετ...
Περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η  Διοίκηση  του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά τον κ. Μαρκάκη Κωνσταντίνο  και την κ. Λασιθιωτάκη Χαρούλα, οι οποίοι δώρισαν είδη γραφείου για τις ανάγκες του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΚοιΚεΨΥΠΕ) Ρεθύμνου. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μαρκάκης Ελευθέριος...
Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια “Εργαλεία Χειρουργείου”

Επισυνάπτονται τα αρχεία που αφορούν τον δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Εργαλεία Χειρουργείου" Αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 161516 ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-1Download ΚΗΜΔΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗDownload ΨΗΦΙΑΚΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ-espd-request-v2Download 231269Download espd-request-v2-2Download...
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια XEIΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (CPV 33184100-4), για τις ανάγκες του νοσοκομείου, προβλεπόμενης δαπάνης 9.779,80 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1311, του προϋπολογισμού, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΚΗΜΔΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜ.-XEIΡΟΥΡΓ.-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝDownload...
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ (για εξετάσεις ορού – πλάσματος) (CPV 42931120-8), για τις ανάγκες του νοσοκομείου, προβλεπόμενης δαπάνης 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 7131, του προϋπολογισμού, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μ...
Περισσότερα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η  Διοίκηση  του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ρεθύμνου «ΕΡΩΦΙΛΗ», που εις μνήμη Έλλης Βότζη, προσέφεραν υγειονομικό υλικό αξίας 150€ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.                                               &nbs...
Περισσότερα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά τους Νηπιαγωγούς του 3ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου, που εις μνήμη της συναδέλφου τους Αικατερίνης Παπαστεργίου Μιξάκη, και κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας της, κατέθεσαν το ποσό των 40 ευρώ για τις ανάγκες του Ογκολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας.                                 ...
Περισσότερα

Δημόσιος Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτωτων ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συγκροτήματοςαξονικού τομογράφου (με ανταλλακτικά) CPV 50421000-2, για τις ανάγκες του Γενικού ΝοσοκομείουΡέθυμνου και των φορέων του , για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αριθμ. Συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ: 159535 ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΥΝΤ.-ΑΞΟΝΙΚΟΥDownload ΚΗΜΔΗΣ-ΠΕ...
Περισσότερα
1 2 3 4 5 118