Ευχαριστήριο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «CHIESI HELLAS A.E.Β.Ε.» για τη δωρεά διετούς συνδρομής στο ιατρικό site UpToDate για την Πνευμονολογική Κλινική του Γ.Ν. Ρεθύμνου, με πρόσβαση όλων των ιατρών της, αξίας 855 € συμπ/νου ΦΠΑ. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου...
Περισσότερα

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός κάτω των ορίων (τακτικός) διαγωνισμός για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συγκροτήματοςαξονικού τομογράφου (με ανταλλακτικά)

ΚΗΜΔΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΤ.-ΑΞΟΝΙΚΟΥ-1Download ΚΗΜΔΗΣ-Διακήρυξη-Υπηρεσιών-συντ.-αξονικού-2Download espd-request-v2-21-1.pdf-1Download espd-request-v2-28-1Download...
Περισσότερα

Δημόσιος Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ««ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

  Download ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ-ΟΜΑΔΑΣ-ΑΙΜΑΤΟΣ-οrco1681_-εσηδής-347681_ΚΗΜΔΗΣ-1Download ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-_ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ-ΟΜΑΔΑ-ΑΙΜΑΤΟΣ_1681_ΚΗΜΔΗΣ-1Download espd-request-v2-1.pdf_ΨΗΦΙΑΚΑ-1Download 231681Download espd-request-v2Download...
Περισσότερα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά το «Marel Apartments Ρέθυμνο» για τη δωρεά ιματισμού, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μαρκάκης Ελευθέριος...
Περισσότερα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά τo Ξενοδοχείο VANTARIS PALACE για τη δωρεά ειδών ιματισμού, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μαρκάκης Ελευθέριος...
Περισσότερα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά το σωματείο «ΕΜΕΙΣ και ΕΜΕΙΣ» για τη δωρεά ενός φορητού Καρδιολογικού Υπερηχογράφου τσέπης/παλάμης αξίας 5.580 € για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής. Επίσης ευχαριστεί το σωματείο γιατί η δωρεά αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας παράδοσης αρκετών ετών, με συνεχή συμπαράσταση και ενδιαφέρον για το Νοσοκομείο μας. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μαρκάκης Ελευθέριος...
Περισσότερα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά τονΙατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου και τονΟδοντιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου οι οποίοι δώρισαν 1 στηθοσκόπιοενηλίκων και 1 παιδιατρικό στηθοσκόπιο για τις ανάγκες του ΓενικούΝοσοκομείου Ρεθύμνου. O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ...
Περισσότερα
1 2 3 4 123