ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για τις υπηρεσίες επίβλεψης, επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων κλιματισμού ψύξης/θέρμανσης, εξαερισμού και ξενοδοχειακού/επαγγελματικού εξοπλισμού ψύξης, στο νοσοκομείο και τις δομές του

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content