ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις υπηρεσίες επίβλεψης, επισκευής και συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων ζεστών και κρύων νερών, των εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων κλπ, στο νοσοκομείο και τις δομές του

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content