ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολήςέγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την άμεσηαποκατάσταση / επισκευή των μεταλλικών στεγών

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content