Δημόσιος Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις «Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύων Δεδομένων και Υπηρεσιών Υποστήριξης – CPV 72315000-6» για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 €.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content