ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη διάθεση συνολικά δεκατριών  (13) ατόμων  Καθαριστών/στριών πλήρους ωραρίου (8ωρο για 40 ώρες εβδομαδιαίως – πενθήμερη εβδομάδα εργασίας) μέσω ΚοιΣΠΕ Ελλάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνής) διαγωνισμού για τη διάθεση συνολικά δεκατριών  (13) ατόμων  Καθαριστών/στριών πλήρους ωραρίου (8ωρο για 40 ώρες εβδομαδιαίως – πενθήμερη εβδομάδα εργασίας) μέσω ΚοιΣΠΕ Ελλάδος (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης) – CPV 90911200-8» για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 151.008,97 €

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content