Δημόσιος Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη διάθεση συνολικά τριών  (3) Πλυντών/ντριών (πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης, για σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως (πενθήμερο), με δύο (2) Κυριακές ανά μήνα μέσω ΚοιΣΠΕ Ελλάδος

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content