Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΜΙΑΣ (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ για την Γ’ χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου του Γ.Ν. Ρεθύμνου.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content