Διακήρυξη 5626/27-06-2017 για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ – ΜΕΑ ΑΕΑ»

Επισυνάπτονται τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη 5626/27-06-2017 για την υπηρεσία "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ – ΜΕΑ ΑΕΑ".

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content