Πρόσκληση για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια ενός Φορητού Υπερηχογράφου Παλάμης/Τσέπης για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content