Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση :

1.ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2.ΕΝΟΣ (1) ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
3.ΜΙΑΣ (1) ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
4.ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content