Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ με τίτλο: « Δράση 9.iv.6: Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφερεια Κρήτης» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Ανάπτυξη Υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και νοσηλείας κατ’ οίκον από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου”

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content