Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά το «Marel Apartments Ρέθυμνο» για τη δωρεά ιματισμού, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Μαρκάκης Ελευθέριος

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content