ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για Την Υπηρεσία «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Επισυνάπτεται το αρχείο που αφορά την Πρόσκληση σε δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Για Την Υπηρεσία «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content