ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Απαιτείται η κατάθεση στην Αγροτική Τράπεζα και στον λογαρισμό GR8404311300003740300211245 ποσού 30 €, το αποδεικτικό της οποίας θεωρείται απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

(ΑΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ .ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα

Η Κωδικοποίηση GMDN βρίσκεται στο site www.epromy.gr

 

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content