Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Με βάση τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με το Νοσοκομείο που απασχολούν τον Ρεθεμνιώτικο λαό,  ως Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου αντιμετωπίζει προβλήματα μεταξύ των οποίων και η υποστελέχωση (κυρίαρχα λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων, που αντικαταστάθηκαν εν μέρει με νέο προσωπικό)  σε όλα σχεδόν τα τμήματα, αλλά κάποιες ειδικότητες είναι πιο κάτω και από τα όρια της υπολειτουργίας . Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μείωση του προσωπικού σε βασικές κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μείωση προσωπικού από τις αρχές 2010

Νοσηλευτές

μείον 12  Νοσηλευτές

( το 93%  της περσινής στελέχωσης)

Μαίες

μείον 2  Μαίες

( το 75% της περσινής στελέχωσης) 

Τραυματιοφορείς

μείον 5 Τραυμ/φορείς (το 64% της περσινής στελέχωσης)

Παρασκευαστές

μείον 4 Παρασκευαστές (το  73% της περσινής στελέχωσης)

Χειριστές ακτινολογικού

μείον 2 Χειριστές (το  80% της περσινής στελέχωσης)

Διοικητικοί

μείον 19 Διοικητικοί (το  66% της περσινής στελέχωσης)

 

*Περιλαμβάνονται μόνιμοι, εποχικοι, stages κα (κάθε είδους προσλήψεις)

 

Σε κάποιες κατηγορίες προσωπικού έχουν μειωθεί οι βάρδιες στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό και σε κάποιες άλλες κατηγορίες δεν μπορεί να καλυφθεί το κυκλικό ωράριο, λόγω της μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχει πρόβλημα εξασφάλισης των απαραίτητων κονδυλίων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχουμε υποχρεωθεί να ακολουθούμε από το Υπουργείο και τη ΔΥΠΕ, προκειμένου να καλυφθεί το Νοσοκομείο  με επικουρικό προσωπικό.

Η Διοίκηση έχει ενημερώσει, σε όλους τους τόνους και με όλα τα μέσα, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές και έχει κάνει ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για το  Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας, στέλνοντας αιτήματα (α) για εποχικό προσωπικό 25 ατόμων, (β) για 15 άτομα επικουρικό προσωπικό, (γ) για 70 άτομα από τις διαθέσιμες θέσεις μέσω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, (δ) μέσω ΟΣΕ 24 θέσεις και (ε) έχει προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης 8 ατόμων εποχικού προσωπικού.

Η διοίκηση πιέζει και θα πιέζει με κάθε μέσον και σε κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ποιοτική και ασφαλής εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε επίπεδο.

 

Όσο αφορά τις όποιες αναφορές περί διαπλοκής της Διοίκησης με ιδιώτες εργολάβους, πρέπει να αναφερθούν τα κάτωθι:

Παρέλαβε από την προηγούμενη Διοίκηση τέσσερις (4) υπογεγραμμένες συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ ως σήμερα, ενώ προχώρησε, σύμφωνα με το νόμο στην προκήρυξη των διαγωνισμών αυτών, μια και οι περισσότερες από αυτές τελειώνουν.

Και συγκεκριμένα:

1)       Η προηγούμενη ανάθεση του έργου για τη φύλαξη (security) έγινε μετά από διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά (και ΟΧΙ χαμηλότερη),  δαπάνης  271.000 €.  Φέτος ο διαγωνισμός που διενεργείται είναι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και περιλαμβάνει και τη νέα πτέρυγα, χωρίς αύξηση του ποσού.

2)       Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων έγινε μετά από διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά (και ΟΧΙ χαμηλότερη),  δαπάνης  225.200 €.  Φέτος ο διαγωνισμός που διενεργείται είναι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και μείωση του προϋπολογισμού κατά 100.000 €.

3)       Η σίτιση (catering)  έγινε μετά από διαγωνισμό με κριτήριο τη πλέον συμφερότερη προσφορά (και ΟΧΙ χαμηλότερη),  δαπάνης 553.734,05 €. Φέτος ο διαγωνισμός που διενεργείται είναι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

4)       Η καθαριότητα  έγινε μετά από διαγωνισμό με κριτήριο τη πλέον συμφερότερη προσφορά (και ΟΧΙ χαμηλότερη),  δαπάνης 479.942,51 €. Σήμερα αναμένουμε μελέτη από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), όπου  θα καθορίζονται  τα κριτήρια και τα πρότυπα του διαγωνισμού ο οποίος θα  γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τετραγωνικά μέτρα που καλείται η εταιρεία καθαριότητας να καλύψει τώρα είναι περισσότερα, λόγω της επικείμενης λειτουργίας της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι διαγωνισμοί πλέον που έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ως κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εκτός ελάχιστων και πολύ συγκεκριμένων περιπτώσεων που απαιτείται η προμήθεια με διαγωνισμό συμφερότερης προσφοράς (αφορά ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό), σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου μας.  Επιπλέον, από τους παραπάνω 4 διαγωνισμούς οι περισσότεροι έχουν επαναπροκηρυχθεί, λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες, με τους οποίους η Διοίκηση κατηγορείται ότι διαπλέκεται. 

 

Όσο αφορά τις μετατάξεις του προσωπικού, αυτές γίνονται μετά από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, χωρίς πολιτική ή κομματική σκοπιμότητα.

Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Διαύγεια», ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να παρακολουθήσει τις ενέργειες που κάνει η Διοίκηση προς τη κατεύθυνση της διαύγειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης.

 

Η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και την παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας στους πολίτες,  παρόλα τα σοβαρά προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν.                        

      Καλούμε το Ρεθεμνιώτικο λαό, τους συλλόγους των εργαζομένων του νοσοκομείου, τους φορείς του Ρεθύμνου, να ενημερώνονται υπεύθυνα για τις δράσεις της Διοίκησης για να ασκούν επικοδομητική κριτική, η οποία δεν μπορεί να μην είναι χρήσιμη. Καλούμε τους παραπάνω να στηρίξουν το νοσοκομείο, να το περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη που του αξίζει και να βοηθήσουν στη βελτίωσή του.

 

                                            

                                      Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου

 

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content