Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά τον
Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου και τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου οι οποίοι δώρισαν 1 στηθοσκόπιο
ενηλίκων και 1 παιδιατρικό στηθοσκόπιο για τις ανάγκες του Γενικού
Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content