Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την άμεση αποκατάσταση / επισκευή των μεταλλικών στεγών (CPV 45261910-6) των δύο δωματίων στέγασης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που βρίσκονται στο δώμα του Νοσοκομείου, λόγω της παλαιότητας της κατασκευής τους

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content