ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την επιλογή αναδόχου για τη βελτιωτική παρέμβαση μικρής κλίμακας σε κτιριακές δομές στην Οργανική μονάδα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content