Παροχή διευκρινήσεων  για την διακήρυξη του Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη διάθεση δεκατριών  (13) ατόμων  Καθαριστών/στριών πλήρους ωραρίου (8ωρο για 40 ώρες εβδομαδιαίως – πενθήμερη εβδομάδα εργασίας)

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content