Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά τον
Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου «Σύνπολις» και την εθελοντική
ομάδα «Το καπάκι Να Κρατάς» οι οποίοι προσέφεραν ένα ολοκληρωμένο
σύστημα σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες του
Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του
Νοσοκομείου μας.


Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Μαρκάκης Ελευθέριος

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content