Παροχή διευκρινήσεων  για το είδος/τμήμα 3 Απινιδωτή(Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου.ΕΣΗΔΗΣ: 140531) του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνή) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεxνολογικου εξοπλισμού

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content