Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής, κ. Χρυσοφάκης Γεώργιος, ευχαριστούν θερμά την εταιρεία  «CHIESI HELLAS A.E.» που προσέφερε ένα διαγνωστικό σύστημα προμελέτης ύπνου συνοδευόμενο με τα απαραίτητα εξαρτήματα, συνολικής αξίας 2.500€ πλέον ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Ιατρείου συνδρόμου άπνοιας της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

                                                                 Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                                                                       Μαρκάκης Ελευθέριος

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content