Επίσκεψη νέου Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 ο νέος Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος,  στο πλαίσιο των επισκέψεων στα Νοσοκομεία της Κρήτης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Διοικητή του Γ.Ν. Ρεθύμνου κ. Μαρκάκη Ελευθέριο, ο οποίος τον ενημέρωσε πλήρως για τα τρέχοντα ζητήματα και τα θέματα λειτουργίας του Νοσοκομείου και των δομών. Στη συνέχεια συναντήθηκε με Προϊσταμένους  Διευθύνσεων & Τμημάτων, καθώς και με εκπροσώπους της Ένωσης Ιατρών και του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, οι οποίοι εξέθεσαν τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν  τη στελέχωση των κλινικών και των τμημάτων του Νοσοκομείου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα κομβικά τμήματα του Αναισθησιολογικού και των Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης αναλύθηκαν θέματα όπως τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κ.α.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη του κ. Παπαβασιλείου στα Τμήματα του Νοσοκομείου και τη συζήτηση με τους εργαζόμενους που υπηρετούν σε αυτά.

Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Κίντα Δήμητρα Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας, Αποστολάκης Μιχαήλ Υποδ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας, Μαρκάκης Ελευθέριος Διοικητής, Παπαβασιλείου Νεκτάριος Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος Ένωσης Ιατρών και Δασκαλογιαννάκης Εμμανουήλ Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής

Περβολαρακης Μανόλης Ειδικευόμενος Νοσηλευτής, Αθανασιάδης Δημήτριος Δ/ντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μαρκάκης Ελευθέριος Διοικητής, Γιαννούση Ελισάβετ Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας και Παπαβασιλείου Νεκτάριος Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ Κρήτης 

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content