Διαγωνισμός “για την προμήθεια Βενζίνη (CPV 09132000-3), Πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5) και Πετρελαίου ντίζελ (CPV 09134100-8)” για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και των φορέων του

Επισυνάπτονται τα αρχεία που αφορούν το διαγωνισμό  "για την προμήθεια Βενζίνη (CPV 09132000-3),   Πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5) και Πετρελαίου ντίζελ (CPV 09134100-8)" για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου  και των φορέων του ( Κέντρου Ψυχικής Υγείας, Ξενώνα Βραχείας Παραμονής  και του Ξενώνα Ψυχαργώς ) με αρ. Διακ/ξης 9529/2017.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content