Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια « Αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών (Αναλυτές αερίων αίματος)» με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, με αρ. Διακ/ξης 5725/2017

Επισυνάπτονται τα αρχεία που αφορούν τον ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια « Αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών (Αναλυτές αερίων αίματος)» με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού,  με αρ. Διακ/ξης 5725/2017.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content