ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Ρέθυμνου και των φορέων του Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018
2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2017
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2017
4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2017
5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β Πέμπτη, 26 Μάιος 2016
6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Παρασκευή, 20 Μάιος 2016
7 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΨΥ Δευτέρα, 06 Αύγουστος 2012
8 ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2012
9 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Δευτέρα, 07 Φεβρουάριος 2011