Συμμετοχή στην 1η Νοσηλευτική Διημερίδα νοσοκομείου Ρεθύμνου Οκτωβριου 2018

Οι αιτήσεις για το συνέδριο πλέον θα γίνονται στο χώρο του συνεδρίου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.