ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
4 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3(ΤΡΙΩΝ) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ
5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ
6 Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων»
7 Διακήρυξη 4957/23-05-2019 για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ»
8 Παροχή διευκρινήσεων για την με αριθμό πρωτ. 3164/01.04.2019 διακήρυξη του δημοσίου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για Υπηρεσίες «Συντήρησης και επισκευής αξονικού τομογράφου (με ανταλλακτικά)» CPV 50421000-2 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
9 Παροχή διευκρινήσεων επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 2315/05.03.2019 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΔΙΟΥ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
10 Επαναληπτικής πρόσκλησης για την Προληπτική & επισκευαστική συντήρηση μέσων πυρόσβεσης CPV (50413200-5)