ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ _ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
4 Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσιών υποστήριξης
5 Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
6 Διακήρυξη 4957/23-05-2019 για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ»
7 Παροχή διευκρινήσεων για την με αριθμό πρωτ. 3164/01.04.2019 διακήρυξη του δημοσίου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για Υπηρεσίες «Συντήρησης και επισκευής αξονικού τομογράφου (με ανταλλακτικά)» CPV 50421000-2 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
8 Παροχή διευκρινήσεων επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 2315/05.03.2019 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΔΙΟΥ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
9 Επαναληπτικής πρόσκλησης για την Προληπτική & επισκευαστική συντήρηση μέσων πυρόσβεσης CPV (50413200-5)