ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
2 Διακήρυξης για το Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό άνω των ορίων (Διεθνή) Διαγωνισμό για Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων (CPV 55320000-9) .
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
4 Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
5 Διακήρυξη 4957/23-05-2019 για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ»
6 Παροχή διευκρινήσεων για την με αριθμό πρωτ. 3164/01.04.2019 διακήρυξη του δημοσίου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για Υπηρεσίες «Συντήρησης και επισκευής αξονικού τομογράφου (με ανταλλακτικά)» CPV 50421000-2 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
7 Παροχή διευκρινήσεων επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 2315/05.03.2019 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΔΙΟΥ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
8 Επαναληπτικής πρόσκλησης για την Προληπτική & επισκευαστική συντήρηση μέσων πυρόσβεσης CPV (50413200-5)