ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Πρόσκληση για την Προμήθεια ενός (1) πλακοειδή εναλλάκτη και λοιπών ανταλλακτικών μονάδας Carrier
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. ΧΡΗΣΗΣ
4 Παροχή διευκρινήσεων για την με αριθμό πρωτ. 3164/01.04.2019 διακήρυξη του δημοσίου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για Υπηρεσίες «Συντήρησης και επισκευής αξονικού τομογράφου (με ανταλλακτικά)» CPV 50421000-2 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
5 Προμήθεια πέντε (5) μηχανημάτων τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης – αιμοδιαδιήθησης και on line μεθόδων για τη μονάδα τεχνητού νεφρού
6 Παροχή διευκρινήσεων επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 2315/05.03.2019 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΔΙΟΥ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
7 Επαναληπτικής πρόσκλησης για την Προληπτική & επισκευαστική συντήρηση μέσων πυρόσβεσης CPV (50413200-5)