Υπέρηχος Καρδιάς
Εκτύπωση

Μετά την παραλαβή του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού άρχισε να λειτουργεί στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιάς.

Το εργαστήριο λειτουργεί τρείς (3) φορές την εβδομάδα σε πρωινό ωράριο, κατόπιν ραντεβού και η εξέταση γίνεται από τους καρδιολόγους της ΜΕΘ.

 Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού και πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι το 2831342320 και το 2831087243, στη Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.