ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
16/09/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ιωαννίδου Ελένη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κονιδάρης Αλέξανδρος
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Ζάκκας Φώτης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370 Σκιάνης Νικ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300 Μαραγκουδάκης Εμμ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Χριστονάκης Αντώνης Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.   Λιοδάκης Αντώνης Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Καλλέργης Κων Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Σαβράμη Νικολία Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Νεονάκη Πελαγία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Κουρούση Μαρία
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παρασύρης Ιωάννης Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Λαυρεντάκη Κατερίνα
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευάγγελος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ζιώζια Βασιλική
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Ζολοτάρεβα Έλενα
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματθαιακάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ακτουδιανάκης Βασίλης Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601 Δασκαλάκη Ευφροσύνη
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Μικρούλης Σπύρος Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Μαρκάκης Χαραλ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Τζαγκαράκης Εμμ
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Παντελεοντίδης Βασίλης Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Σαριδάκης Ιωάννης Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Χαριτάκη Άννα
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μανουσέλη Ειρήνη
  Ψυχολόγος