ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση

 

Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
24/10/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Κωτσόπουλος Περικλής Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Τσούξτου Ιφιγένεια
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Σμυρλή Μαρία
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Σκανδαλάκης Γεώργιος Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γιαννούση Ελισάβετ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Μαρκάκης Ιωάννης
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Περυσινάκη Γαρυφ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Δούνα Σταυρούλα
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Βρανάκης Γεώργιος Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Κεφαλογιάννη Θηρεσία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Σηφάκη Ελισάβετ
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σφακιανάκης Αντώνης
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Κωτσιόπουλος Δημήτρης
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Μοσχονά Ροδαμάνθη Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Χαριτάκη Άννα
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος   Τσαγκαράκης Μιχάλης
       
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
25/10/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 Σαλακίδου Ελένη Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Κωτσόπουλος Περικλής Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Παυλάκη Κωνσταντία
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Χριστούδης Κων
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Ζάκκας Φώτης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Θυμάκη Αικατερίνη Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Σαβράμη Νικολία Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Παναγιωτοπούλου Χρύσα
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παρασύρης Ιωάννης Διευθ (ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Λυγερού Δήμητρα
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευαγγ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Μπελαντής Χαραλ
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Βασιλάκης Γεώργιος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μπαλαούρας Κων
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σφακιανάκης Αντώνης
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Πεντάρη Αναστασία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Στόκκος Κων
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Σαριδάκης Ιωάννης Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Φαναρίσιος Χρήστος
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
  Kατσιαβός Ανέστης    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
26/10/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 Κουρτζέλη Μαρίνα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ποθουλάκη Γεωργία Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κονιδάρης Αλέξανδρος
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Σκανδαλάκης Γεώργιος Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Δερματολογική    
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Βαλεργάκη Ελένη Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γιαννούση Ελισάβετ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Ιαβάτσο Εύη
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Περυσινάκη Γαρυφ Επιμ.Α΄(ετοιμότητα)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευάγγ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Σηφάκη Ελισάβετ
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Κεφαλογιάννη Θηρεσία
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μπαλαούρας Κων
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σφακιανάκης Αντώνης
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ελευθεριάδου Άννα Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Παντελή Αικατερίνη Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Χρυσιβιτσιώτης Γεώργιος
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου  Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Χαριτάκη Άννα
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
  Σμυρλή Μαρία