ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση

 

Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
24/4/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Πιτσούνη Βασιλική Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Παυλάκη Κωνσταντία
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Γιαννάκης Σταμάτης
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Πολοπετράκη Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701 Τζωρτζάκης Παναγιώτης
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Βαλεργάκη Ελένη Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761 Κατσαράκης Ιωάννης
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γιαννούση Ελισάβετ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Μανίκα Ιωάννα
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παπαδάκη Παναγ Επικ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευάγγ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Λασηθιωτάκης Δημήτρης
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Μαρκάκης Ιωάννης
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Μιχαηλίδης Δημ Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μακρυγιαννάκης Ιδομενέας
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Νεονάκης Στράτος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ακτουδιανάκης Βασίλης Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601 Δασκαλάκη Έφη 
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Νεονάκη Δέσποινα Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Μαρκάκης Χαραλ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Παπαδάκη Αντωνία
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Γιάννου Στέλλα Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Κουτσουρελάκη Μαριάννα Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Χριστούδης Κων
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
  Iωσηφίδης Παύλος