ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
30/01/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Iωαννίδου Ελένη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κονιδάρης Αλέξανδρος
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Χαγκ Μωχάμετ Άλη Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος  Δερματολόγος    
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ. 103  
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαρ Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Νεονάκη Πελαγία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Κουρούση Μαρία
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Νταουντάκη Ειρήνη Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Παπαρίδης Σπύρος
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Δασκαλάκης Κριτ Συντ Διευθ (μικτή)-Σταματάκης Γεώργ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Κεφαλογιάννη Θηρεσία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Σηφάκη Ελισάβετ
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Μιχαηλίδης Δημ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μακρυγιαννάκης Ιδομενέας
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Αποστολάκης Παν Διευθ (μικτή)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Ιωακειμίδης Άγγελος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ελευθεριάδου Άννα Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Παντελή Αικατερίνη Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Πεντάρη Αναστασία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Παυλάκη Κωνσταντία
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Σαριδάκης Ιωάννης
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
31/01/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 Σαλακίδου Ελένη Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ποθουλάκη Γεωργία Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Καββάλου Ειρήνη
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Ζάκκας Φώτης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμενος  Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Θυμάκη Αικατερίνη Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γιαννούση Ελισάβετ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Ιαβάτσο Εύη
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παπαδάκη Παν Επικ (ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Δούνα Σταυρούλα
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Δασκαλάκης Κριτ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Βρανάκης Γεώργ Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Βασιλάκης Γεώργιος
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Περικλέους Στέφανος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Κυριαζής Ζήσης
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Ιωακειμίδης Άγγελος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ακτουδιανάκης Βασίλης Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601 Δασκαλάκη Ευφροσύνη
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Θωμαδάκη Κων Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Βροντάκη Ευαγγελία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Κωτσιόπουλος Δημήτρης
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Μοσχονά Ροδαμάνθη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλυκάκη Αγγελική Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο    
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
1/2/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ιωαννίδου Ελένη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Kονιδάρης Αλέξανδρος
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κατσούλη Ελένη
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Χαγκ Μωχάμετ Άλη Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος Δερματολογική 370 Σκιάνης Νικ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Σαβράμη Νικολία Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Κουρούση Μαρία
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Περυσινάκη Γαρυφ Επιμ.Α΄(ετοιμότητα)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευαγγελος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Θεοδοσίου Ιωάννης
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μακρυγιαννάκης Ιδομενέας
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Αποστολάκης Παναγ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Κουταλάς Στέλιος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Μικρούλης Σπύρος Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Παντελή Αικατερίνη Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Πεντάρη Αναστασία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Παυλάκη Κωνσταντία
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Χριστοδουλάκης Εμμ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλυκάκη Αγγελική Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Φαναρίσιος Χρήστος
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Ταταράκης Γεώργιος
  Ψυχολόγος   Τσαγκαράκης Μιχάλης