ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
24/10/2016      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 ΖΕΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 ΒΑΛΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700  
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.   ΡΟΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΟΛΓΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΡΙΤΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευμένος Χειρουργική   ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 ΣΙΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ)
Ειδικευμένος Μαιευτική   ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ (ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 ΠΑΝΤΕΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο   ΜΑΚΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ)
  Φαρμακείο   ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ)
  Ψυχολόγος   ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΚΤΗ)
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
25/10/2016      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 ΚΟΥΡΤΖΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 ΖΑΚΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.   ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 ΝΕΟΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΜΙΚΤΗ)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΡΙΤΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευμένος Χειρουργική   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ειδικευόμενος Χειρουργική   ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 ΓΑΡΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 ΒΟΣΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ειδικευμένος Μαιευτική 500  
Ειδικευμένος Μαιευτική   ΜΩΡΕ ΕΙΡΗΝΗ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 ΑΚΤΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601 ΣΚΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ (ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΙΟΝΑ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
  Βιοχημικο   ΜΑΚΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ)
  Φαρμακείο   ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ)
  Ψυχολόγος