ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση

 

Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
31/10/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 Σαλακίδου Ελένη Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ποθουλάκη Γεωργία Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Χριστούδης Κων
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Πολοπετράκη Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμενος  Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Χριστονάκης Αντώνης Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Σαβράμη Νικολία Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-
Γκουντούλα Θεοδώρα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Κουρούση Μαρία
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παπαδάκη Παναγ Επικ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Δούνα Σταυρούλα
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Βρανάκης Γεώργιος Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Κεφαλογιάννη Θηρεσία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Ζολοτάρεβα Έλενα
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Ιωακειμίδης Άγγελος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ελευθεριάδου Άννα Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Πεντάρη Αναστασία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Χρυσοβιτσιώτης Γεώργιος
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Σαριδάκης Ιωάννης Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλυκάκη Αγγελική Επικ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Xαριτάκη Άννα
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
1/11/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Πιτσούνη Βασιλική Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Παυλάκη Κωνσταντία
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Σμυρλή Μαρία
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Σκανδαλάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750 Ζαφείρης Σπύρος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Χρυσοφάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γραφάκου Όλγα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Μαρκάκης Ιωάννης
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Νταουντάκη Ειρήνη Διευθ (ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Παπαρίδης Σπύρος
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Βρανάκης Γεώργιος Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Μπελαντής Χαραλ 
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Σηφάκη Ελισάβετ
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Κυριαζής Ζήσης
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Βογιατζής Νικήστρατος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ελευθεριάδου Άννα Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Θωμαδάκη Κων Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Καμπουράκη Δέσποινα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Στόκκος Κων
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Χριστοδουλάκης Εμμ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Σάμπα Ίσσα
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Φραγγή Χρυσάνθη
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
2/11/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ιωαννίδου Ελένη Επιμ.Α΄(ενεργός0
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κατσούλη Ελένη
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Ζάκκας Φώτης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Κωνσταντινίδης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Νεονάκη Πελαγία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Παπαπάνου Νίκη
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παπαδάκη Παναγ Επικ (ετοιμότητα)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Βρανάκης Γεώργιος Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Κεφαλογιάννη Θηρεσία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Βασιλάκης Γεώργιος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Διευθ (ενεργός)_
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μπαλαούρας Κων
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Ιωακειμίδης Άγγελος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Κουταλάς Στέλιος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Θωμαδάκη Κων Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401  
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Χριστοδουλάκης Εμμ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ  Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Σάμπα Ίσσα
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Φραγγή Χρυσάνθη
  Ψυχολόγος