ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
29/5/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Κωτσόπουλος Περικλής Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Βολοσυράκη Μαρία
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Πολοπετράκη Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική    
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Βαλεργάκη Ελένη Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υγείας    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γραφάκου Όλγα Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Ιαβάτσο Εύη
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Νταουντάκη Ειρήνη Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Παπαρίδης Σπύρος
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Βρανάκης Γεώργιος Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Βασιλάκης Γεώργιος
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Κωτσιόπουλος Δημήτρης
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Ιωακειμίδης Άγγελος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Βροντάκη Ευαγγελία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης  Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Φαναρίσιος Χρήστος
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Σαριδάκης Ιωάννης Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος   Τσαγκαράκης Μιχάλης
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
30/50/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Zενιώδη Μαριλένα Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Κατσιαβός Ανέστης
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κάββαλου Ειρήνη
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Σκανδαλάκης Γεώργιος Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος  Δερματολόγος    
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ. 103  
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Χρυσοφάκης Γεώργιος Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γιαννούση Ελισάβετ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Σηφάκη Ελισάβετ
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Περυσινάκη Γαρυφ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Παπαρίδης Σπύρος
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Αναστασίου Αναστ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Κεφαλογιάννη Θηρεσία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Θεοδοσίου Ιωάννης
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Ζολοτάρεβα Έλενα
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ακτουδιανάκης Βασίλης Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601 Χρυσοβιτσιώτης Γεώργιος
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πυργιαννάκης Ιωάννης Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Καμπουράκη Δέσποινα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Χαρίση Κωνσταντίνα
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050  
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
31/5/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ιωαννίδου Ελένη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Κονιδάρης Αλέξανδρος
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Βολοσυράκη Μαρία
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Πολοπετράκη Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμενος  Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Χρυσοφάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Σαβράμη Νικολία Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Κουρούση Μαρία
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Νταουντάκη Ειρήνη Διευθ (ετοιμότητα)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευάγγελος Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ανδριανάκη Μαρία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Καρυδάκη Ελευθερία
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Κωτσιόπουλος Δημήτρης
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ελευθεριάδου Άννα Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πυργιαννάκης Ιωάννης Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Φαναρίσιος Χρήστος
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
1/6/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ζενιώδη Μαριλένα Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Κατσιαβός Ανέστης
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κάββαλου Ειρήνη
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Σκανδαλάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750 Ζαφείρης Σπύρος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Βαλεργάκη Ελένη Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γκουντούλα Θεοδώρα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Περυσινάκη Γαρυφ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Δούνα Σταυρούλα
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Αναστασίου Αναστ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Θεοδοσίου Ιωάννης
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Περικλέους Στέφανος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Ζολοτάρεβα Έλενα
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Παντελή Αικατερίνη Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Μαρκάκης Χαραλ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Παυλάκη Κωνσταντία
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Γιάννου Στέλλα Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο    
  Ψυχολόγος