ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
30/6/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Κωτσόπουλος Περικλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Πανέτα Μαρία
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Σκανδαλάκης Γεώργιος Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701 Λυκούδη Βανέσσα
Ειδικευμένος  Δερματολόγος    
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Κωνσταντινίδης Γεώργ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ. 103  
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Χρυσοφάκης Γεώργιος Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γραφάκου Όλγα Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Ιαβάτσο Εύη
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Περυσινάκη Γαρυφ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Δασκαλάκης Κριτ Συντ Διευθ (μικτή)-Κουντουράκης Ευαγγ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Βασιλάκης Γεώργιος
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Περικλέους Στέφανος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Αλιφιέρη Ασημίνα
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Μωρέ Ειρήνη Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ακτουδιανάκης Βασίλης Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601 Χρυσοβιτσιώτης Γεώργιος
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Θωμαδάκη Κων Επιμ.Α΄(ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πυργιαννάκης Ιωάννης Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Καμπουράκη Δέσποινα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Φαναρίσιος Χρήστος
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Χριστοδουλάκης Εμμ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική   Χριστούδης Κων
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050  
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλυκάκη Αγγελική Επικ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
  Βιοχημικο   Πελεκού Πελαγία
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος