ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση

 

Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
22/8/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ιωαννίδου Ελένη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Koνιδάρης Αλέξανδρος
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Ζάκκας Φώτης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος  Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Κωνσταντινίδης Γεώργ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100  
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Μαρκάκης Ιωάννης
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Νταουντάκη Ειρήνη Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Αναστασίου Αναστ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ανδριανάκη Μαρία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Σηφάκη Ελισάβετ
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Μιχαηλίδης Δημ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μπαλαούρας Κωνσταντίνος
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματθαιακάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Νεονάκης Στράτος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Μικρούλης Σπύρος Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Μαρκάκης Χαραλ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Παπαδάκη Αντωνία
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Χριστοδουλάκης Εμμ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Δρυγιαννάκης Σταύρος Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Φαναρίσιος Χρήστος
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
23/8/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 Σαλακίδου Ελένη Επιμ.Β (ενεργός)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Κωτσόπουλος Περικλής Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κατσούλη Ελένη
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Πολοπετράκη Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750 Ζαφείρης Σπύρος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γιαννούση Ελισάβετ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Κωτσιόπουλος Δημήτρης
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παρασύρης Ιωάννης Διευθ (ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Παπαρίδης Σπύρος
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευαγγ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Μπελαντής Χαραλ
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Ζολοτάρεβα Έλενα
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματθαιακάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σφακιανάκης Αντώνης
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Μικρούλης Σπύρος Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Καμπουράκη Δέσποινα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Στόκκος Κων
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Χριστοδουλάκης Εμμ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Δρυγιαννάκης Δημ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Σάμπα Ίσσα
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
24/8/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Iωαννίδου Ελένη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Κατσιαβός Ανέστης
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Ζάκκας Φώτης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750 Ζαφείρης Σπύρος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Βαλεργάκη Ελένη Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Καλλέργης Κων Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Σαβράμη Νικολία Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Κουρούση Μαρία
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Περυσινάκη Γαρυφ Επιμ.Α΄(ετοιμότητα)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευαγγ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ανδριανάκη Μαρία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Σηφάκη Ελισάβετ
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Μιχαηλίδης Δημ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μπαλαούρας Κων
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματθαιακάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σφακιανάκης Αντώνης
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ελευθεριάδου Άννα Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Μικρούλης Σπύρος Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Παντελή Αικατερίνη (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Μαρκάκης Χαραλ Συντ Διευθ(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Παπαδάκη Αντωνία
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Χριστοδουλάκης Εμμ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Μοσχονά Ροδαμάνθη Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Δρυγιαννάκης Δημ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Σάμπα Ίσσα
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
  Iωσηφίδης Παύλος