ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση

 

Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
18/12/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Μαλάς Κων Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Σμυρλή Μαρία
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κονιδάρης Αλέξανδρος- Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Πολοπετράκη Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300 Μαραγκουδάκης Εμμ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Κωνσταντινίδης Γεώργ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.   Λιοδάκης Αντώνης Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Καλλέργης Κ Συντ Διευθ
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Νεονάκη Πελαγία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Κουρούση Μαρία
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παρασύρης Ιωάννης Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Αναστασίου Αναστ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ζιώζια Βασιλική
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Θεοδοσίου Ιωάννης
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Κυριαζής Ζήσης
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Ιωακειμίδης Άγγελος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Θωμαδάκη Κων Επιμ.Α΄(ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Βροντάκη Ευαγγελία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Καμπουράκη Δέσποινα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Καρβάνη Μαριάννα
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
  Ακτινολογικό 050 Μοσχονά Ροδαμάνθη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
  Βιοχημικο   Πελεκού Πελαγία
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
19/12/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Πιτσούνη Βασιλική Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Παπαδημητρίου Αρχοντούλα - Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Χαγκ Μωχάμετ Άλη Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701 Κωτσιόπουλος Δημήτρης
Ειδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Καλλέργης Κων Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γιαννούση Ελισάβετ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Μαρκάκης Ιωάννης
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Νταουντάκη Ειρήνη Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευάγγ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Κεφαλογιάννη Θηρεσία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Σηφάκη Ελισάβετ
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Μιχαηλίδης Δημ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μπαλαούρας Κων
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματθαιακάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευόμενος Οδοντιατρική 650 Θωμαδάκη Κων Επιμ.Α΄(ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 400 Πεντάρη Αναστασία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Στόκκος Κων
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 050 Γιάννου Στέλλα Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Φαναρίσιος Χρήστος
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
20/12/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 Κουρτζέλη Μαρίνα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Κωτσόπουλος Περικλής Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Τσούξτου Ιφιγένεια
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κάββαλου Ειρήνη
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Σκανδαλάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370 Σκιάνης Νικ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Νευρολογική 750 Ζαφείρης Σπύρος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Κωνσταντινίδης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Χρυσοφάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γραφάκου Όλγα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Ιαβάτσο Εύη
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παπαδάκη Παναγ Επικ (ενεργός)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Παπαρίδης Σπύρος
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Αναστασίου Αναστ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ζιώζια Βασιλική
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Θεοδοσίου Ιωάννης
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Ανδρεαδάκης Αλεξ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Κυριαζής Ζήσης
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματθαιακάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Χρυσοβιτσιώτης Γεώργιος
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091  
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος    
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
21/12/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π.    
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ποθουλάκη Γεωργία Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Κονιδάρης Αλέξανδρος
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Χριστούδης Κων - Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Ζάκκας Φώτης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Eδικευμένος Δερματολογική 370 Σκιάνης Νικ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750 Ζαφείρης Σπύρος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Χριστονάκης Αντώνης Επιμ.Α΄(ενεργός)
ΕΙδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Χρυσοφάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γκουντούλα Θεοδώρα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Παπαπάνου Νίκη
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παρασύρης Ιωάννης Διευθ (ετοιμότητα)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Κουντουράκης Ευαγγ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ανδριανάκη Μαρία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Περικλέους Στέφανος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μπαλαούρας Κων
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Bαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Ματθαιακάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Iωακειμίδης Άγγελος
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Κουταλάς Στέλιος Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Πεντάρη Αναστασία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Στόκκος Κων
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Σαριδάκης Ιωάννης Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλυκάκη Αγγελική Επικ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Μαρινάκη Αντωνία
  Βιοχημικο   Μακεδάκης Γεώργιος
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος   Τσαγκαράκης Μιχάλης
       
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
22/12/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010 Σαλακίδου Ελένη Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Πιτσούνη Βασιλική Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Παυλάκη Κωνσταντία
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Σμυρλή Μαρία
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Χαγκ Μωχάμετ Άλη Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701 Κωτσιόπουλος Δημήτρης
Ειδικευμένος  Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300 Μαραγκουδάκης Εμμ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευμένος Νευρολογική 750 Ζαφείρης Σπύρος Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800  
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γραφάκου Όλγα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Ιαβάτσο Εύη
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παρασύρης Ιωάννης Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Παπαρίδης Σπύρος
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Αναστασίου Αναστ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Κεφαλογιάννη Θηρεσία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Κυριαζής Ζήσης
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματζίρης Ιωάννης Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Ιωακειμίδης Άγγελος
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Πολάκης Νικ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Βροντάκη Ευαγγελία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Τσιμάρας Μιχάλης
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Παντελεοντίδης Βασίλης Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Γιάννου Στέλλα Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλυκάκη Αγγελική Επικ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Μαρινάκη Αντωνία
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος