ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση

 

Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
2/2/2015      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Μαλάς Κων Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Σμυρλή Μαρία
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Σκανδαλάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Δερματολογική 370 Σκιάνης Νικ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Καλλέργης Κων Συντ Διευθ (μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Γραφάκου Όλγα Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Ζολοτάρεβα Έλενα
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Νταουντάκη Ειρήνη Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Παπαρίδης Σπύρος
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Σταματάκης Γεώργ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ζιώζια Βασιλική
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Περικλέους Στέφανος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Χριστογιάννης Χαραλ Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Μπαλαούρας Κων
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Αποστολάκης Παναγ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σφακιανάκης Αντώνης
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ελευθεριάδου Άννα Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Μικρούλης Σπύρος Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Βροντάκη Ευαγγελία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Μαρκάκης Χαραλ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Κωτσιόπουλος Δημήτρης
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Γιάννου Στέλλα Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλομενόπουλος Εμμ  Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Φαναρίσιος Χρήστος
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Μανουσέλη Ειρήνη
  Ψυχολόγος   Τσαγκαράκης Μιχάλης