ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση

 

Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
26/11/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π. 010  
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ποθουλάκη Γεωργία Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Koνιδάρης Αλέξανδρος
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Γιώτη Αικατερίνη
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Πολοπετράκη Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300  
Ειδικευμένος Δερματολογική    
Ειδικευμένος Νευρολογική 750  
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760  
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800  
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Σαβράμη Νικολία Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Παναγιωτοπούλου Χρύσα
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Παρασύρης Ιωάννης Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201 Δούνα Σταυρούλα
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Αναστασίου Αναστ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ανδριανάκη Μαρία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Περικλέους Στέφανος
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Μιχαηλίδης Δημ Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Βραχνίδης Σταύρος
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Ματθαιακάκης Γεώργ Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σφακιανάκης Αντώνης
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600  
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601  
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Θωμαδάκη Κων Επιμ.Α΄(ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Πολίτη Κάρεν Συντ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Σαμιώτης Ηλίας Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Καρβάνη Μαριάννα 
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450 Χριστοδουλάκης Εμμ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Καλομενοπούλου  Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Καλυκάκη Αγγελική Επικ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Χαριτάκη Άννα
  Βιοχημικο   Πελεκού Πελαγία
  Φαρμακείο   Μαστοράκη Αντωνία
  Ψυχολόγος   Τσαγκαράκης Μιχάλης
  Σμυρλή Μαρία