ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Εκτύπωση
Ιατρός Κλινική Νούμερο Ονοματεπώνυμο
15/04/2014      
Ειδικευμένος Τ.Ε.Π.   Σαλακίδου Ελένη Επικ (ενεργός)
Ειδικευμένος Παθολογική 900 Ιιωαννίδου Ελένη Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παθολογική 901 Παυλάκη Κωσταντία
Ειδικευόμενος Παθολογική 902 Κατσιαβός Ανέστης
Ειδικευμένος Καρδιολογική 700 Πολοπετράκη Μαρία Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Καρδιολογική 701 Δράγασης Στέλιος
Eιδικευμένος Δερματολογική 370  
Ειδικευμένος Γαστρεντερολογική 300 Σπανουδάκης Στέλιος Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευμένος Νευρολογική 750 Ζαφείρης Σπύρος Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευμένος Ψυχιατρική 760 Χριστονάκης Αντώνης Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Ψυχιατρική 761  
Ειδικευμένος Κ.Ψ.Υ.    
Ειδικευμένος Πνευμονολογική 800 Παππάς Χαραλ Επιμ.Β΄(μικτή)
Ειδικευμένος Παιδιατρική 100 Νεονάκη Πελαγία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Παιδιατρική 101 Ζολοτάρεβα Έλενα
Ειδικευμένος ΜΤΝ 200 Νταουντάκη Ειρήνη Διευθ (μικτή)
Αγροτικός Ιατρ ΜΤΝ 201  
Ειδικευμένος Χειρουργική 000 Δασκαλάκης Κριτ Συντ Διευθ (μικτή)-Αναστασίου Αναστ Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Χειρουργική 001 Ανδριανάκη Μαρία
Ειδικευόμενος Χειρουργική 002 Ζιώζια Βασιλική
Ειδικευμένος Ορθοπαιδική 850 Δασκαλογιαννάκης Εμμ Επιμ.Α΄(μικτή)
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδική 851 Φαναρίσιος Χρήστος
Ειδικευμένος Μαιευτική 500 Βαονάκης Δημ Συντ Διευθ (ετοιμότητα)-Μωρέ Ειρήνη(ενεργός)
Ειδικευόμενος Μαιευτική 501 Σαραγλή Δωροθέα
Ειδικευμένος Ουρολογική 550  
Ειδικευμένος ΩΡΛ 600 Ακτουδιανάκης Βασίλης Συντ Διευθ(μικτή)
Ειδικευόμενος ΩΡΛ 601 Δασκαλάκη Έφη
Ειδικευμένος Οδοντιατρική 650 Μικρούλης Σπύρος Συντ Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευμένος Αναισθησιολογική 350 Νεονάκη Δέσποινα Διευθ (ενεργός)
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογική 351  
Ειδικευμένος ΜΕΘ 400 Πεντάρη Αναστασία Επιμ.Β΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος ΜΕΘ 401 Παπαδάκη Αντωνία
Ειδικευμένος Οφθαλμολογική 450  
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογική    
Ειδικευμένος Ακτινολογικό 050 Σαριδάκης Ιωάννης Επιμ.Α΄(ενεργός)
Ειδικευόμενος Ακτινολογικό 051  
Ειδικευμένος Μικροβιολογικό 090 Δρυγιαννάκης Σταύρος Διευθ (ετοιμότητα)
Ειδικευόμενος Μικροβιολογικό 091 Χατζησυμεών Δέσποινα
Ειδικευμένος Αιματολογικό    
  Βιοχημικο    
  Φαρμακείο   Ταταράκης Γεώργιος
  Ψυχολόγος