ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2018 για την καθαριότητα
2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
4 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Ρέθυμνου και των φορέων του
5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας
6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ
8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
10 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΨΥ
11 ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ
12 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ